Ofiary

Jak czytamy w Dziejach Apostolskich, Kościół od samego początku był utrzymywany z ofiar wiernych i tak jest do dziś. Jako bracia mieszkający przy kościele św. Jacka, nieustannie otrzymujemy od Was ogromnie dużo i jesteśmy Wam za to bardzo wdzięczni. Dzięki Waszemu wsparciu możemy zapłacić za ogrzewanie, prąd elektryczny, remontować kościół i klasztor, zapłacić pensje organisty itd. Ofiary, które składacie na konkretny cel, np. na ubogich – w całości wykorzystywane są zgodnie z Waszą intencją. Ofiara jest nie tylko wyrazem jedności w Kościele, dbałości o ubogich i o dobra materialne ale jest też elementem duchowego dawania siebie.

Jeśli chcecie wesprzeć finansowo nasz kościół i klasztor możecie to uczynić:

  • poprzez poniższy formularz
  • wykonując przelew na konto klasztoru: 25 1240 1138 1111 0000 0209 5864 (KLASZTOR OO. DOMINIKANÓW, ul. Freta 10, 00-227 Warszawa)
    • (Uwaga! Intencyjne konto klasztoru to: 62 1600 1374 1848 3278 0000 0001)
  • składając ofiarę osobiście w kościele.

Bardzo Wam dziękujemy za każdą Waszą ofiarę i za Waszą hojność. W intencji wszystkich ofiarodawców szczególnie modlimy się w czasie Mszy św. w każdą drugą niedzielę miesiąca. Bóg zapłać!