Schola „Rodzinna” – Msza o 10:30

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 10 w kościele, bezpośrednio przed mszą o godz. 10:30. Do śpiewu zapraszamy wszystkich, którzy chcą i potrafią śpiewać.

Schola „Osiemnastki” – Msza o 18:00

Próby scholi odbywają się w niedziele o godzinie 17.00 w kapitularzu. W scholi śpiewają zarówno studenci, jak i osoby pracujące już zawodowo. Trzon scholi stanowią śpiewacy zespołu Mirabilia Musica.

Schola akademicka – Msza o 19:30

Próby scholi odbywają się w piątki o godzinie 17.00 oraz w niedziele o godzinie 18.00 w salach DA. Do śpiewu w tej scholi zaproszeni są wyłącznie aktualni studenci do 25. roku życia.